מהו תהליך חידוש היתר בנייה באזור המרכזי?

על מנת לשמור על אופי הבנייה במדינות מערביות, קיימים לא מעט הליכים רגולטורים אשר אמונים על אופי הבנייה והיכולת לשמר את זכויות בעלי הדירות כך שדייר אחד לא יבנה קומה או חדר שיפריעו לנוף או להמשך חיים נורמליים. על כן במקרים של בנייה מחודשת או בנייה חדשה בכלל, נדרש בעל הנכס ולרבות הקבלן אשר אמון על הבנייה לקבל היתר בנייה מחודש המתבסס על מספר נתונים פיזיים של הנכס וכמובן אילוצי בנייה מקומיים ולעיתים ארציים. לכן בזמן תכנון בנייה מחודשת או בהליך תכנון של בנייה חדשה מומלץ להכיר את המאפיינים הקריטיים בקבלת היתר בנייה וכמובן בחידוש ההיתר.

המשמעויות של היתר בניה ולמה זה חשוב?

הליך של קבלת היתר בנייה מתלווה החל מהשלבים הראשוניים של התכנון והבנייה, החל מגובה התקרה, אופי קירות ואפילו סוג חומרי הבנייה בהם ייעשה שימוש. ההחלטה על כל אחד מהפרמטרים הללו נשענת ברובה על תוכנית בניין עיר, אשר אמורה לפרט את זכויות הבנייה באזור הרלוונטי, את התוכניות העתידיות וכמובן את מגבלות הבנייה. המשמעות של קבלת ההיתר בנייה עומדת לא רק על אופי הבנייה ושמירה על שאר תושבי האזור, אלא גם על מנת להכשיר את הבנייה ולבצע את השיפוץ על פי חוק. במידה ונבנה/חדר/בניין ללא אישור, אנו עלולים לעמוד אל מול הליך פלילי שעלול להסתיים לא רק בקנס אלא גם במאסר.

תהליך חידוש בנייה באזור המרכז

אם קיבלנו היתר בנייה התוקף שלנו ככל הנראה יעמוד לזכותנו בין שלוש עד ארבע שנים, עם זאת ניתן לקבל הארכה מהגורמים המאשרים(מהנדס עירייה, וועדת בנייה מקומית וכו) לעד שלוש שנים. אך חשוב לדעת כי חידוש ההיתר לא יעלה על שלוש שנים, שאת החידוש יש לעשות לפני פקיעת היתר הבנייה ואם ייעשה לאחר מכן יעבור הליך של קבלת היתר חדש. בנוסף אם החולפו בעלי השליטה בנכס, לרשות המקומית ישנה הזכות לא לחדש את ההליך ובמידה ובוצעו שינויים בתוכניות הבנייה המחוזיות/מקומיות לרשות קיימת עדיין הזכות לבטל את החידוש. כמובן שחידוש היתר בנייה יתאפשר עם עמידה בתנאי הבנייה, החל מזיהום השטח בזמן הבנייה ועד אל סכנות וחריגות בנייה.