דבורים ופירות יער

שמעתם בוודאי על בעיות האבקה בחקלאות – דבורים פראיות ומנוהלות מספקות שירותי האבקת יבולים יעילים ברחבי העולם. תנאי גידול מוגנים נחשבים כמשנים את תנאי הסביבה שבהם מאביקים מחפשים פרחים, אך מחקרים השוו תנאים של דבורים שונות וגם כאלו המאביקות פירות יער. חוקרים מדדו משתנים סביבתיים כגון טמפרטורה, לחות יחסית, מהירות רוח, אור לבן ואור UV וסקרו פעילות של דבורת הדבש המנוהלת, דבורת בר ללא עוקץ ודבורת זיעה פראית לאורכן של 32 אתרי ניסוי שנבנו בצורת מנהרות מרווחות על פני 12 בלוקים בשתי חוות פירות יער מסחריות, ב ניו סאות' ויילס וצפון קווינסלנד, אוסטרליה. יבול פירות יער, משקל טרי ומדדי איכות אחרים נרשמו במרווחים נפרדים לאורך המנהרות. מצאנו שפע גבוה יותר ומספר גדול יותר של ביקורי פרחים של דבורים חסרות עוקץ ודבורי דבש בקצה המנהרות, וביקורים פחות תכופים בפרחים לקראת אמצע המנהרות. מרכז המנהרות חווה טמפרטורות גבוהות יותר ומהירות רוח מופחתת. בפטל, צורת הפרי השתפרה עם שפע רב יותר של מאביקים ורגישות לטמפרטורות גבוהות יותר. באוכמניות, יבול לצמח ומשקל גרגרי יער ממוצע היו קשורים באופן חיובי לשפע המאביקים והיו נמוכים יותר במרכז המנהרות מאשר בקצה. איכות הפרי (פירוריות) בפטל השתפרה עם מספר רב יותר של ביקורים של דבורי זיעה, שלא היו רגישות באותה מידה לתנאי אקלים בתוך מנהרות. הבנת התנהגות חיפוש המזונות של דבורים ושינויים בתפוקה בתנאי גידול מוגנים היא קריטית כדי לייעד את התכנון המתאים של מנהרות, לסייע בניהול המאביקים בתוכם, ולהגדיל את הרווחים הכלכליים בגידולי פירות יער מסחריים.

לתכונות איכות הפרי יש תפקיד משמעותי בהעדפות הצרכנים ובצריכה באוכמניות. מחקרים הראון כי לזהות את הבסיס הגנטי הבסיסי של תכונות איכות הפרי באוכמניות. על בסיס הפרייה ומיזוג של זנים שונים המביאים תכונות הקשורות לאיכות הפרי, כולל חומציות לטיטרציה, pH, מסיס, מוצקים ומשקל פרי. המודל במחקרים מסוימים מצביע על 18 מאפיינים שונים עבור תכונות איכות פרי, כולל שבעה למשקל הפרי, שלושה לחומציות הניתנת לטיטרציה, חמישה עבור pH ושלושה עבור סך מוצקים מסיסים. תכונות איכות הפרי קושרים ללא ספק לטעם ולויטמינים שניתן להפיק ממנו וגם אל צורות ההאבקה ואיכות ההאבקה בידי הדבורים. לכן אם אתם אוהבים פירות יער רצוי שתאהבו גם את הדבורים ותיתנו להם את התנאים האידיאליים כדי לאפשר להן לסייע לנו ביצירת פירות יער מתוקים ואיכותיים